Nastawa zabezpieczeń FANOX


Przekładniki: brak
Liczba przeplotów: 1 PF 16-R
1. Uwaga: Dla prawidłowej pracy przekaźnika należy bezwzglednie przy montażu dopilnować, aby zachowane były kierunki wprowadzania przewodów oraz zgodność przyporządkowania faz napięcie-prąd (rysunek umieszczony jest na bocznej ściance przekaźnika).

2. Zaleca się sprawdzenie (zmierzenie) rzeczywistej wartości prądu pobieranego przez silnik podczas pracy, aby nastawiona wartość była do niej jak najbardziej zbliżona.

3. W przypadku gdy wyliczona wartośc prądu jest niższa lub na granicy wartości minimalnej przekaźnika, należy zastosować kilkukrotny przeplot przewodów przez odpowiednie otwory w przekaźniku (patrz rysunek) oraz uwzględnić ten fakt w przemnożeniu nastawy zgodnie ze wzorem (n-liczba przeplotów).