U3S / U3N – Przekaźnik kontroli napięcia (3-fazowy)

KONTROLA SUCHOBIEGU
PRZEZ POMIAR SPADKU WARTOŚCI PRĄDU

 • Zasilanie przez monitorowane napięcie
 • Optyczna sygnalizacja przyczyny zadziałania
 • Montaż na szynie DIN
 • Ochrona trójfazowych instalacji przed wahania napięcia między fazami, niewłaściwą kolejnością i zanikiem fazy
 • Regulowane minimalne i maksymalne progi
 • Regulowany czas opóźnienia zadziałania

Typ U3S:

 • Model U3S-420 jest przeznaczony dla napięcia nominalnego 400V i 440 V

Typ U3N:

 • Dwa niezależne wyjścia przekaźnikowe
 • Ochrona przed nieciągłością przewodu neutralnego
U3_S
U3_N

Funkcje zabezpieczeniowe

 • Ochrona nadnapięciowa
 • Ochrona podnapięciowa
 • Zanik i asymetria faz
 • Kolejność faz
 • U3N – Nieciągłość przewodu neutralnego