ST / ST-D – Przekaźniki kontroli faz i temperatury

KONTROLA FAZY I TEMPERATURY

  • Własne zasilanie przez monitorowane napięcie
  • Optyczna sygnalizacja przyczyny zadziałania
  • Montaż na szynie DIN
  • Ochrony urządzeń 3-fazowych
  • Obszary zastosowania: zabezpieczenie silników z wbudowanymi czujnikami PTC w aplikacjach: klimatyzacja, windy, dźwigi, podnośniki i podobne instalacje
  • Wykrywanie nieprawidłowej kolejności faz
  • Kontrola uszkodzenia okablowania i zwarcie w obwodzie czujnika PTC

Typ ST-D

Dwa przekaźniki wyjściowe – jeden do sygnalizacji błędu asymetrii, zaniku i asymetrii fazy i drugi działający po przekroczeniu temperatury silnikowych (MCC) oraz paneli sterowniczych.

Funkcje zabezpieczeniowe

  • Zanik i asymetria faz
  • Nadmierna temperatura
  • Kolejność faz