SST – Ogranicznik przepięć

DLA OCHRONY APLIKACJI O ISTOTNYM ZNACZENIU

Ogranicznik przepięć do systemów zasilania niskiego napięcia. Ochrona przed przepięciami przejściowymi, które mogą wystąpić w zasilaniu elektrycznym na granicach strefy ochrony odgromowej OB-1 i wyższej.

  • UL 1449 3rd z SCCR 200Krms.
  • Technologia MOV, wysoka zdolność rozładowania energii
  • Chroniony termicznie
  • Wizualna sygnalizacja usterki
  • Sygnalizacja zdalna
  • Poziom ochrony dla niskiego napięcia
  • Obudowa metalowe
  • Licznik zdarzeń
  • Test wstępny awarii
  • Funkcja filtrowania