SIR-B – Sterownik reklozera

Innowacyjny Sterownik Reklozera SIR-B został zaprojektowany w celu zapewnienia optymalnej ochrony i skutecznego usuwania usterek w systemach dystrybucyjnych.

SIR-B zawiera sterownik elektroniczny i akumulator energii oraz może pracować z zewnętrzną baterią lub z superkondensatorami, które pozwalają użytkownikowi zminimalizować prace konserwacyjne.

Został zaprojektowany do współpracy z trójfazowymi reklozerami, ale może zapewniać wyłączenia jednofazowe i cykle ponownego załączania, co oznacza, że jest wyposażony w monopolarny sterownik wyłącznika.

Ponadto chroni operację odsprzęgania, odciążania i przed utratą sieci (praca wyspowa) a funkcja zabezpieczeniowa 79 (automatyka SPZ) umożliwia do 4 prób ponownego załączenia, które mogą być zaprogramowane przez użytkownika.
SIRB_CARA_SIRBxxxxxxxxxx_DELANTERA_R103-frente
SIRB_CARA_SIRBxxxxxxxxxx_DELANTERA_R103-lateral
KEMA-updated-logo

Dokumenty

 • Karty katalogowe
 • Instrukcje instalacji
 • Opis protokołów komunikacji
 • Instrukcje użytkownika

Charaktrystyka

SIR-B jest wyposażony w 4 wejścia prądowe i 6 wejść napięciowych. Wejścia napięciowe będą zależeć od wybranego modelu (standardowe napięcie przez wejścia VT lub LEA)

SIR-B oferuje moduł do zarządzania energią:

 • Bateria (12 Vdc) lub Superkondensator (16 Vdc)
 • 3 analogowe wyjścia otwarte / zamknięte (opcje kondensatorów wyzwalających: 24Vdc, 48Vdc, 155Vdc lub 220Vdc)
 • Wyjście 12 Vdc dla modemu 3G
 • 8 wejść cyfrowych
 • 4 wyjść cyfrowych

SIR-B pracuje z zasilaniem pomocniczym 90-300 Vdc / 110-230 Vac.

Chroni operację odsprzęgania, odciążania i utratą sieci (praca wyspowa). Praca wyspowa występuje, gdy część publicznej sieci zasilającej traci połączenie z resztą systemu. Jeśli ta sytuacja nie zostanie wykryta, generator może pozostać podłączony, powodując zagrożenie bezpieczeństwa w sieci. Automatyczne ponowne podłączenie generatora do sieci może spowodować zarówno uszkodzenie generatora i sieci. Zabezpieczenie SIR-B wykrywa tę sytuację dzięki funkcjom kontroli napięcia i częstotliwości w oparciu o metodę współczynnika zmiany częstotliwości (ROCOF).

Monitoring zarządzania energią (EMM) pozwala na wykonanie prewencyjnego wyłączenia przed utratą energii przez zasobnik.

Funkcja zabezpieczająca 79 (automatyka SPZ) umożliwia do 4 prób ponownego załączenia, które mogą być zaprogramowane przez użytkownika.

SIR-B posiada metalową obudowę z wysokim poziomem kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) i szerokim zakresem temperatury pracy.

Bezpośrednia sygnalizacja/sterowanie wyłącznikiem (funkcja 52), automatyka SPZ (funkcja 79).

Komunikacja może być lokalna lub zdalna. Do komunikacji lokalnej wykorzystywany  port USB na przednim panelu. Opcjonalnie dostępna jest lokalna komunikacja WiFi.

Dla komunikacji zdalnej wykorzystuje się porty umieszczone na panelu tylnym z następującymi protokołami (w zależności od modelu):

 • Serial rear port RS485: Modbus RTU, DNP3.0 Serial or IEC 60870-5-103
 • Ethernet rear port RJ45: Modbus TCP/IP, DNP3.0 TCP/IP or IEC 61850
 • Fiber Optic: redundant communication (HSR – IEC 61850)

Dostępny jest panel alarmów.

SIR-B udostępnia różne pomiary, takie jak:

Prądy fazowe i w przewodzie neutralnym (mierzony i obliczany), maksymalny prąd, prąd kolejności zgodnej i przeciwnej.

Prąd drugiej harmonicznej dla fazy.

Napięcie między fazą a przewodem neutralnym, napięcie międzyfazowe, napięcie przewodu neutralnego (obliczone i zmierzone), napięcie maksymalne, napięcie fazy B (opcjonalne dla modelu z ANSI 25), napięcie kolejności zgodnej i przeciwnej.

Kąt między prądami każdej fazy i i przewodu neutralnego (w odniesieniu do napięcia fazy A). Kąt napięcia każdej fazy i przewodu neutralnego (w odniesieniu do napięcia fazy A). Kąt napięcia linii w fazie B (opcjonalny dla modelu z ANSI 25).

Moce czynne, bierne i pozorne moce (3-fazowe i dla każdej z faz).

Stan cieplny.

Częstotliwość linii i częstotliwość szyn zbiorczych.

Współczynnik zmiany częstotliwości.

Do nieulotnej pamięci RAM można zapisywać do 100 rekordów oscylograficznych i raportów o błędach (łącznie 1500 cykli, biorąc pod uwagę konfigurowalną liczbę cykli  15, 30 lub 60), profilowanie danych obciążenia z maksymalnie 2160 rekordami i 2048 zdarzeń. Data i godzina może być zapisana dzięki wewnętrznemu zegarowi RTC (Real Time Clock).

Kody funkcji ANSI

50 Phase Instantaneous overcurrent
50N Neutral instantaneous overcurrent
50G Ground instantaneous overcurrent
51 Phase AC Inverse time overcurrent
51N Neutral inverse time overcurrent
51G Ground inverse time overcurrent
67/51/50 Phase AC Inverse time overcurrent
67N Neutral AC inverse time overcurrent
67G Ground AC inverse time overcurrent
67G Isolated Ground AC inverse time overcurrent
46 Negative Sequence AC Inverse time overcurrent
46BC Broken Conductor
37 Phase Instantaneous undercurrent
27-L Line Phase Under voltage
27-B Bus Bar Phase Under voltage
27V1-L Line Positive Sequence Under voltage
27V1-B Bus Bar Positive Sequence Under voltage
47-L Line Negative Sequence Over voltage
47-B Bus Bar Negative Sequence Over voltage

59-L Line Phase Over voltage
59-B Bus Bar Phase Over voltage
59N/G-L Line Neutral Over voltage
59N/G-B Bus Bar Neutral Over voltage
32 Directional Power
81O/U Under/Over Frequency
81R ROCOF (Rate Of Change Of Frequency)
78 Vector Shift
CLP Cold Load Pickup
SHB Second Harmonic Blocking
50BF Breaker Failure
79 AC reclosing device
52 + pole discordance Breaker Wear Monitor
86 Trip Latch
49T External Trip
74CT CT Circuit Supervision
60 VT Circuit Supervision
SCM Sequence Coordination Mode
SZM Sectionalizer Mode
HLT Hot Line Tag
25 Synchro check

Oprogramowanie

Oprogramowanie komunikacyjne dla przekaźników zabezpieczeniowych SIA i SIL

Oprogramowanie SICom na komputery PC zostało stworzone dla umożliwienia dostępu do wszystkich informacji gromadzonych w przekaźnikach Fanox, modyfikacji nastaw i konfiguracji, sprawdzenia stanów i pomiarów oraz analizy i zapamiętywania raportów zdarzeń z wykorzystaniem interfejsu przyjaznego dla użytkownika.

SICom pracuje w systemach operacyjnych Windows® Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 oraz Windows 10.

 • Odczyt danych ogólnych: Pełna identyfikacja modelu, wersja oprogramowania, numer seryjny, itp.
 • Odczyt stanów
 • Odczyt pomiarów
 • Odczyt i zmiana nastaw
 • Odczyt i zmiana konfiguracji
 • Odczyt i kasowanie zdarzeń
 • Odczyt i kasowanie raportów o błędach
 • Odczyt i kasowanie danych o zapotrzebowaniu (profilowanie danych obciążenia)
 • Odczyt i zapamiętywanie rejestrów oscylograficznych w formacie Comtrade
 • Zmiana hasła użytkownika
 • Zapamiętywanie i ładowanie Polików nastaw
 • Zapamiętywanie i ładowanie plików konfiguracyjnych
 • Zapamiętywanie raportów zdarzeń i błędów
 • Synchronizacja zegara
 • Konfiguracja parametrów komunikacyjnych
 • Odczyt i zmiana stanu liczników
 • Polecenia otwarcia i zamknięcia wyłącznika oraz blokowanie/odblokowanie reklozera
 • Konfiguracja wejść
 • Konfiguracja wyjść
 • Konfiguracja sygnałów aktywujących raporty o błędach

Aktualizacja oprogramowania nie wymaga żadnego działania ze strony użytkownika, to znaczy, jeśli komputer jest podłączony do Internetu, SICom aktualizuje się sam podczas uruchamiania.
Umożliwia on przygotowanie wszelkich nastaw i konfiguracji przekaźników bez potrzeby podłączania przekaźnika do PC (tryb off-line), oszczędzając czas obsługi i uruchamiania.
SICom wykorzystuje protokół Modbus, więc tylko porty z tym protokołem mogą być wykorzystywane do ustanowienia połączenia.