SIL-V - Zabezpieczenie napięciowe i częstotliwościowe

SIL-V jest przekaźnikiem ochrony napięciowej oraz częstotliwościowej i stanowi najlepsze, precyzyjne rozwiązania ochronne dla transformatorów i maszyn elektrycznych w systemach dystrybucji wysokiego, średniego i niskiego napięcia. Chroni operację odsprzęgania, odciążania i przed utratą sieci (praca wyspowa).

Zaawansowana technologicznie konstrukcja zapewnia największe bezpieczeństwo i ochronę transformatorów lub maszyn elektrycznych w systemach dystrybucyjnych WN, SN i NN.

Wymaga zasilania pomocniczego 24-220 Vdc / 48-230 Vac używając wyłącznik jako element odcinający dla ochrony pola. Godny uwagi ze względu na możliwość pomiaru do 1000V, gdy jest podłączony bezpośrednio do linii niskiego napięcia.

Chroni operację odsprzęgania, odciążania i utratą sieci (praca wyspowa).

Praca wyspowa występuje, gdy część publicznej sieci zasilającej traci połączenie z resztą systemu. Jeśli ta sytuacja nie zostanie wykryta, generator może pozostać podłączony, powodując zagrożenie bezpieczeństwa w sieci.

Automatyczne ponowne podłączenie generatora do sieci może spowodować zarówno uszkodzenie generatora jak i sieci.

Zabezpieczenie SIL-V wykrywa tę sytuację dzięki funkcjom kontroli napięcia i częstotliwości w oparciu o metodę współczynnika zmiany częstotliwości (ROCOF).

SILV_CARA_SILVxxxxxxxxx_Delantera_R101_WEb
KEMA-updated-logo

Dokumenty

 • Karty katalogowe
 • Instrukcje instalacji
 • Opis protokołów komunikacji
 • Instrukcje użytkownika

Charaktrystyka

 • Wymaga zasilania pomocniczego 24-220 Vdc / 48-230 Vac.
 • Wykorzystuje wyłącznik jako element odcinający do ochrony pola.
 • Możliwość pomiaru do 1000V po podłączeniu bezpośrednio do linii niskiego napięcia.
 • Ochrona operacji odsprzęgania, odciążania i utraty sieci (praca wyspowa).
 • Funkcje zabezpieczeniowe: 27(2), 27V1, 59(2), 47, 59N(2), ΔV/ΔT, 74TCS, BF, 52, 79, 81O/U(4), 81R(2), 86, 78 i opcjonalnie 25.
  Funkcja 25 (synchronizacja): różnica napięcia, poślizg częstotliwości, różnice kątów, DLDB, DLLB, LLDB, LLLB.
 • Funkcja zabezpieczająca 79 (automatyka SPZ) umożliwia do 5 prób ponownego załączenia, które mogą być zaprogramowane przez użytkownika.
 • Bezpośrednia sygnalizacja/sterowanie wyłącznikiem (funkcja 52), automatyka SPZ (funkcja 79).
 • Metalowa obudowa z wysokim poziomem kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) i szerokim zakresem temperatury pracy.
 • Do komunikacji z komputerem wykorzystywany port komunikacyjny na przednim panelu.
 • Porty umieszczone na panelu tylnym z następującymi protokołami (w zależności od modelu):
  • port RS485 z IEC60870-103 lub protkół Modbus RTU o ustawianych parametrach.
  • port RJ45 z IEC61850, DNP3.0, Modbus TCP/IP lub IEC60870-104, zależnie od wykonania.
 • SIL-V ma 6 wejść i 4 wyjścia konfigurowane przez użytkownika.
 • Do nieulotnej pamięci RAM można zapisywać do 5 rekordów oscylograficznych, 200 zdarzeń i 20 raportów nawet przy braku zasilania dzięki wewnętrznej baterii i zegarowi RTC (Real Time Clock).

Kody funkcji ANSI

27 Instantaneous phase undervoltage
27V1 Positive sequence undervoltage
59 Instantaneous phase overvoltage
47 Phase balance voltage
59N Instantaneous neutral overvoltage (measured/calculated)
ΔV/ΔT Rate of change of voltage
74TCS Trip circuit supervision

BF Circuit breaker monitoring
52 Breaker wear monitoring
79 Autorecloser
81U/O Under/Over frequency
81R Rate of change of frequency (ROCOF)
86 Trip output lockout with PLC
78 Out of step (vector shift)
25 Synchro check

Oprogramowanie

Oprogramowanie komunikacyjne dla przekaźników zabezpieczeniowych SIA i SIL

Oprogramowanie SICom na komputery PC zostało stworzone dla umożliwienia dostępu do wszystkich informacji gromadzonych w przekaźnikach Fanox, modyfikacji nastaw i konfiguracji, sprawdzenia stanów i pomiarów oraz analizy i zapamiętywania raportów zdarzeń z wykorzystaniem interfejsu przyjaznego dla użytkownika.

SICom pracuje w systemach operacyjnych Windows® Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 oraz Windows 10.

 • Odczyt danych ogólnych: Pełna identyfikacja modelu, wersja oprogramowania, numer seryjny, itp.
 • Odczyt stanów
 • Odczyt pomiarów
 • Odczyt i zmiana nastaw
 • Odczyt i zmiana konfiguracji
 • Odczyt i kasowanie zdarzeń
 • Odczyt i kasowanie raportów o błędach
 • Odczyt i kasowanie danych o zapotrzebowaniu (profilowanie danych obciążenia)
 • Odczyt i zapamiętywanie rejestrów oscylograficznych w formacie Comtrade
 • Zmiana hasła użytkownika
 • Zapamiętywanie i ładowanie Polików nastaw
 • Zapamiętywanie i ładowanie plików konfiguracyjnych
 • Zapamiętywanie raportów zdarzeń i błędów
 • Synchronizacja zegara
 • Konfiguracja parametrów komunikacyjnych
 • Odczyt i zmiana stanu liczników
 • Polecenia otwarcia i zamknięcia wyłącznika oraz blokowanie/odblokowanie reklozera
 • Konfiguracja wejść
 • Konfiguracja wyjść
 • Konfiguracja sygnałów aktywujących raporty o błędach

Aktualizacja oprogramowania nie wymaga żadnego działania ze strony użytkownika, to znaczy, jeśli komputer jest podłączony do Internetu, SICom aktualizuje się sam podczas uruchamiania.
Umożliwia on przygotowanie wszelkich nastaw i konfiguracji przekaźników bez potrzeby podłączania przekaźnika do PC (tryb off-line), oszczędzając czas obsługi i uruchamiania.
SICom wykorzystuje protokół Modbus, więc tylko porty z tym protokołem mogą być wykorzystywane do ustanowienia połączenia.