SIL-B - Zabezpieczenie generatora

Zabezpieczenie SIL-B jest przeznaczone dla sieci WN i jest idealne do ochrony pola zasilającego poprzez funkcje kontroli prądu i napięcia. Jest zwykle używane z wyłącznikiem jako elementem odcinającym.

Łatwy montaż i szybkie ustawienia sprawiają, że seria SIL-B jest właściwym rozwiązaniem dla ochrony pól liniowych w przemyśle i dystrybucji. SIL-B zapewnia pełną ochronę pola zasilającego przy pomocy funkcji nadprądowych, nadnapięciowych, podnapięciowychi i kierunkowych.

Wymaga zasilania pomocniczego 110-230 Vac / 90-300 Vdc lub 24-48 Vdc.

SILB_CARA_SILBxxxxxxxxxxx_DELANTERA_R102
KEMA-updated-logo

Dokumenty

 • Karty katalogowe
 • Instrukcje instalacji
 • Opis protokołów komunikacji
 • Instrukcje użytkownika

Charaktrystyka

 • SIL-B wymaga zasilania pomocniczego 110-230 Vac / 90-300 Vdc lub 24-48 Vdc.
 • Funkcje zabezpieczeniowe dostępne w SIL-B są następujące:
  • 50 (2), 50N/G (2), 67 (2), 67N (2), 46, 59 (2), 59N (2), 27 (2), 32/40 (4), 79, 50BF, 52, 49, 86 Cold Load Pick-up, 49T, 74TCS.
  • Opcjonalnie: 81 U/O, 25, 37 i IRIG-B.
 • Funkcja zabezpieczająca 79 (automatyka SPZ) umożliwia do 5 prób ponownego załączenia, które mogą być zaprogramowane przez użytkownika.
 • SIL-B posiada metalową obudowę z wysokim poziomem kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) i szerokim zakresem temperatury pracy.
 • Zmniejszone rozmiary SIL-B sprawiają, że przekaźnik jest łatwy w instalacji, a jego niewielka waga pomaga klientowi w obniżeniu kosztów transportu.
 • Bezpośrednia sygnalizacja/sterowanie wyłącznikiem (funkcja 52), automatyka SPZ (funkcja 79).
 • Do komunikacji lokalnej wykorzystywany port komunikacyjny na przednim panelu.
 • Dla komunikacji zdalnej wykorzystuje się 2 porty umieszczone na panelu tylnym. 2 protokoły komunikacyjne mogą być używane równocześnie:
  • MODBUS RTU
  • IEC 60870-5-103, IEC 61850, DNP 3.0 lub IEC 60870-5-104.
 • SIL-B udostępnia różne pomiary, takie jak:
  • Prądy r.m.s. fazowe i w przewodzie neutralnym, prąd kolejności zgodnej i przeciwnej.
  • Napięcie r.m.s. fazowe i szczątkowe przewodu neutralnego, napięcie między fazami i napięcie fazowe szyny zbiorczej.
  • Kąt między prądami każdej fazy w odniesieniu do napięcia fazy A.
  • Cos Phi (współczynnik mocy sumaryczny i dla każdej fazy).
  • Moc czynna, moc bierna i pozorna (moc całkowita i moc w każdej fazy).
  • Częstotliwość linii i częstotliwość szyny zbiorczej.
  • Róznica napięć pomiędzy fazą B a napięciem szyny zbiorczej.
 • SIL-B ma 8 konfigurowalnych wejść i 7 konfigurowalnych wyjść.
 • Do nieulotnej pamięci RAM można zapisywać 2 rekordy oscylograficzne, 1000 zdarzeń i 20 raportów nawet przy braku zasilania dzięki wewnętrznej baterii i zegarowi RTC (Real Time Clock).

Kody funkcji ANSI

50 Phase instantaneous overcurrent
50N/G Neutral instantaneous overcurrent calculated/measured
67 Inverse time directional phase overcurrent
67N Inverse time directional neutral overcurrent
46 Negative sequence inverse-time overcurrent
59 Instantaneous phase overvoltage
59N Instantaneous neutral overvoltage
27 Instantaneous phase undervoltage
32/40 Instantaneous directional overpower

79 Relé de Reenganche C.A.
50BF Circuit Breaker opening fault
52 Circuit Breaker monitoring
49 Thermal image
86 Trip output lockout with PLC
CLP Cold Load Pick-up
49T External trip
74TCS Trip circuit supervision
25 Synchronism

Oprogramowanie

Oprogramowanie komunikacyjne dla przekaźników zabezpieczeniowych SIA i SIL

Oprogramowanie SICom na komputery PC zostało stworzone dla umożliwienia dostępu do wszystkich informacji gromadzonych w przekaźnikach Fanox, modyfikacji nastaw i konfiguracji, sprawdzenia stanów i pomiarów oraz analizy i zapamiętywania raportów zdarzeń z wykorzystaniem interfejsu przyjaznego dla użytkownika.

SICom pracuje w systemach operacyjnych Windows® Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 oraz Windows 10.

 • Odczyt danych ogólnych: Pełna identyfikacja modelu, wersja oprogramowania, numer seryjny, itp.
 • Odczyt stanów
 • Odczyt pomiarów
 • Odczyt i zmiana nastaw
 • Odczyt i zmiana konfiguracji
 • Odczyt i kasowanie zdarzeń
 • Odczyt i kasowanie raportów o błędach
 • Odczyt i kasowanie danych o zapotrzebowaniu (profilowanie danych obciążenia)
 • Odczyt i zapamiętywanie rejestrów oscylograficznych w formacie Comtrade
 • Zmiana hasła użytkownika
 • Zapamiętywanie i ładowanie Polików nastaw
 • Zapamiętywanie i ładowanie plików konfiguracyjnych
 • Zapamiętywanie raportów zdarzeń i błędów
 • Synchronizacja zegara
 • Konfiguracja parametrów komunikacyjnych
 • Odczyt i zmiana stanu liczników
 • Polecenia otwarcia i zamknięcia wyłącznika oraz blokowanie/odblokowanie reklozera
 • Konfiguracja wejść
 • Konfiguracja wyjść
 • Konfiguracja sygnałów aktywujących raporty o błędach

Aktualizacja oprogramowania nie wymaga żadnego działania ze strony użytkownika, to znaczy, jeśli komputer jest podłączony do Internetu, SICom aktualizuje się sam podczas uruchamiania.
Umożliwia on przygotowanie wszelkich nastaw i konfiguracji przekaźników bez potrzeby podłączania przekaźnika do PC (tryb off-line), oszczędzając czas obsługi i uruchamiania.
SICom wykorzystuje protokół Modbus, więc tylko porty z tym protokołem mogą być wykorzystywane do ustanowienia połączenia.