SIA-F - Nadprądowy i ziemnozwarciowy przekaźnik zabezpieczeniowy
dla wyłączników typu SF6 i Metal-clad

Przekaźnik zabezpieczeniowy SIA-F nadaje się do ochrony instalacji przed nadmiernym prądem i zwarciem doziemnym. Jego kompaktowe rozmiary sprawiają, że przekaźnik jest odpowiedni do instalacji, gdzie przestrzeń jest czynnikiem krytycznym. Opcjonalnie dostępne są inne funkcje ochrony jak krzywa cieplna (ANSI 49) blokowanie wyłącznika i funkcje sterowania jak monitorowanie wyłącznika (ANSI 52). Awaria wyłącznika (ANSI 50BF) może być również uwzględniona.

Poza tym, jego specjalne rozwiązanie mechaniczne z umieszczonymi na zewnątrz przekładnikami prądowymi odpowiedzialnymi za pomiar, pozwala użytkownikowi na zmianę współczynnika przekładni dając możliwość przeplotu przez otwory przekładników prądowych.

Przekaźnik jest zaprojektowany do pracy ze standardowymi przekładnikami prądowymi (1A lub 5A prądu wtórnego) i jest w stanie zmierzyć do 30-krotności prądu znamionowego. Dostarczany jest z portami komunikacyjnymi umieszczonymi na panelu przednim i tylnym, z opcjonalnymi protokołami takimi jak Modbus RTU lub DNP3.0 Serial. Wyposażony wyjścia (do 3) i wejścia (do 2) przekaźnik pozwala na  monitorowanie i sygnalizowanie różnych sytuacji awaryjnych w instalacji.

SIA-F może rejestrować do 200 zdarzeń, 4 raporty o błędach i 1 zapis oscylograficzny w nieulotnej pamięci RAM z datą i godziną dzięki wewnętrznemu zegarowi czasu rzeczywistego (RTC).
Dzięki swojej wszechstronności i niewielkim rozmiarom przekaźnik ten może być używany w wielu aplikacjach.

Główne zastosowania: sieci SN, rozdzielnice pierścieniowe (RMU) i izolowane wyłączniki typu SF6.

SIAF_CARA_SIAFxxxxxxxxxx_Delantera_R004
KEMA-updated-logo

Dokumenty

 • Karty katalogowe
 • Instrukcje instalacji
 • Opis protokołów komunikacji
 • Instrukcje użytkownika

Charaktrystyka

 • Zasilanie pomocnicze (24-220 Vdc / 48-230 Vac).
 • Funkcje ochronne: (2) 50 + 50/51 + (2) 50N / G + (2) 50N / 51N / 67N (1) + 52 + 50BF + 79 + 74TCS + CLP + 86 + 49T + 59N. Opcjonalnie nadprądowe doziemne kierunkowe (2): 67NI_1 i 67NI_2.
  Zawiera funkcję zabezpieczenia wyłącznika poprzez blokowanie awaryjnego wyłączenia.
 • 5-krotny ZPZ przy funkcji zabezpieczeniowej 79 (rekloser). Bezpośrednia sygnalizacja / sterowanie funkcją 52 (wyłącznik) i funkcją 79 (reklozer).
 • Funkcje zabezpieczeniowe: 50, 50/51, 50N/G, 50/51 N/G, CLP, 86, PLC.
 • Blokada wyzwalacza, 49, 49T, 52, 50BF, 68 jako opcja.
 • Wysoka kompatybilność elektromagnetyczna.
 • Kontrola i monitorowanie wyłącznika (stan wyłącznika, liczba otwarć, wielkość prądu skumulowanego itp.).
 • Niewielkie rozmiary i zmniejszona głębokość ułatwiają instalację i oszczędzają koszty.
 • Złącze komunikacyjne USB na panelu przednim (protokół komunikacji Modbus RTU).
 • Dostępne jest specjalne menu testowe.
 • Na przednim panelu SIA-F znajdują się trzy konfigurowalne wskaźniki LED. W konfiguracji domyślnej wskazują one, czy sprzęt jest włączony (LED ON), czy wystąpił alarm (LED ALARM) lub czy nastąpiło zadziałanie (LED TRIP).
 • Logika programowalna (PLC)
 • Do nieulotnej pamięci RAM można zapisywać 1 zapis oscylograficzny, 200 zdarzeń i 4 raporty nawet przy braku zasilania zewnętrznego dzięki wewnętrznej baterii i zegarowi RTC (Real Time Clock).

Kody funkcji ANSI

50 Phase instantaneous overcurrent
50/51 Phase inverse time overcurrent
50N/G Neutral instantaneous overcurrent measured/calculated
50/51N/G Neutral inverse time overcurrent measured/calculated
52 Circuit breaker monitoring
49T
 External trip

68 Trip Bus
86 Trip output lockout with PLC
CLP
 Cold Load Pick-up
50BF Circuit breaker opening fault
49 Thermal Image
TB Trip Block for switch disconnector

Oprogramowanie

Oprogramowanie komunikacyjne dla przekaźników zabezpieczeniowych SIA i SIL

Oprogramowanie SICom na komputery PC zostało stworzone dla umożliwienia dostępu do wszystkich informacji gromadzonych w przekaźnikach Fanox, modyfikacji nastaw i konfiguracji, sprawdzenia stanów i pomiarów oraz analizy i zapamiętywania raportów zdarzeń z wykorzystaniem interfejsu przyjaznego dla użytkownika.

SICom pracuje w systemach operacyjnych Windows® Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 oraz Windows 10.

 • Odczyt danych ogólnych: Pełna identyfikacja modelu, wersja oprogramowania, numer seryjny, itp.
 • Odczyt stanów
 • Odczyt pomiarów
 • Odczyt i zmiana nastaw
 • Odczyt i zmiana konfiguracji
 • Odczyt i kasowanie zdarzeń
 • Odczyt i kasowanie raportów o błędach
 • Odczyt i kasowanie danych o zapotrzebowaniu (profilowanie danych obciążenia)
 • Odczyt i zapamiętywanie rejestrów oscylograficznych w formacie Comtrade
 • Zmiana hasła użytkownika
 • Zapamiętywanie i ładowanie Polików nastaw
 • Zapamiętywanie i ładowanie plików konfiguracyjnych
 • Zapamiętywanie raportów zdarzeń i błędów
 • Synchronizacja zegara
 • Konfiguracja parametrów komunikacyjnych
 • Odczyt i zmiana stanu liczników
 • Polecenia otwarcia i zamknięcia wyłącznika oraz blokowanie/odblokowanie reklozera
 • Konfiguracja wejść
 • Konfiguracja wyjść
 • Konfiguracja sygnałów aktywujących raporty o błędach

Aktualizacja oprogramowania nie wymaga żadnego działania ze strony użytkownika, to znaczy, jeśli komputer jest podłączony do Internetu, SICom aktualizuje się sam podczas uruchamiania.
Umożliwia on przygotowanie wszelkich nastaw i konfiguracji przekaźników bez potrzeby podłączania przekaźnika do PC (tryb off-line), oszczędzając czas obsługi i uruchamiania.
SICom wykorzystuje protokół Modbus, więc tylko porty z tym protokołem mogą być wykorzystywane do ustanowienia połączenia.