PBM - System zarządzania silnikiem

CYFROWE ZABEZPIECZENIE SILNIKA

PBM stanowi system monitoringu, sterowania i zabezpieczania silnika, będący kompleksowym rozwiązaniem dla sterowni silnikowych. Fanox przekonstruował PBM wyposażając go w nowe funkcje i ulepszając jego funkcjonalność, jako element CCM.. Najistotniejsze usprawnienia zostały dokonane w firmware modułu podstawowego PBM-B. Opracowano nową wersję, w której zaimplementowano nowe funkcjonalności umożliwiające wykorzystanie sprzętu w większej liczbie zastosowań. .
 • Przy wykorzystaniu dwu- lub trzyprzewodowego sterowania można kontrolować pracę / zatrzymanie silnika bez użycia dodatkowych przełączników lub przycisków
 • Możliwość zdalnego uruchamiania/zatrzymywania pozwoliła usprawnić proces i zmniejszyć koszty operacyjne. Uzyskano możliwość szybszej interwencji na obiektach, w których operatorzy nie funkcjonują wprost w pobliżu urządzeń i zdalna możliwość sterowania pracą silnika poprzez porty komunikacyjne zabezpieczenia była pożądana
 • Usprawniono konfigurację wyjść, LED-ów i sygnałów alarmowych, co pomaga użytkownikowi zaprojektować logikę systemu zgodnie z jego wymaganiami co do sterowania
Również sam wyświetlacz PBM-H został zmodyfikowany do standardowego rozmiaru, ułatwiającego jego integrację w panelach sterowania silnikiem. W panelach tych ilość miejsca jest zwykle dość ograniczona, dlatego PBM-H ma teraz znacznie mniejsze gabaryty. Oprócz wprowadzenia nowych parametrów, ułatwiono korzystanie z menu, czyniąc je bardziej intuicyjnym. Wyświetlacz jest wykorzystywany do analizy raportów zadziałań i zdarzeń, pomiaru prądów, częstotliwości, itp., oraz przeglądania i zmiany nastaw modułu bazowego PBM-B. Pojedynczy moduł może być przyłączany do każdego zainstalowanego na obiekcie modułu bazowego PBM-B, dzięki złączu typu RJ45. Podsumowując:  System ochrony silnika PBM firmy FANOX jest wygodnym narzędziem zabezpieczającym silnik jak i ułatwiającym jego sterowanie na wysokim poziomie skuteczności i oszczędności kosztów.

KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIE DLA STEROWNI SILNIKOWYCH, DOSTOSOWYWALNE DO WSZELKICH POTRZEB UŻYTKOWNIKA

WIELOFUNKCYJNE

RAPORTY ZADZIAŁAŃ

4 raporty ostatnich zadziałań z podaniem informacji o: czasie wystąpienia (data, godzina), mierzonych wartościach prądów poszczególnych faz i ziemnozwarciowego, bitów stanu, wejściach i wyjściach.

AUTODIAGNOSTYKA, MONITORING INSTALACJI I STATYSTYKI

 • Monitoring połączenia z przekładnikiem ziemnozwarciowym
 • Wykrywanie zwarcia i przerwy w obwodzie czujników PTC
 • Sprzętowy monitoring obwodu przekładnika wewnętrznego
 • Informacje zapamiętywane w nieulotnej pamięci RAM
 • Liczba rozruchów silnika
 • Średnia i maksymalna wartość prądu ostatniego rozruchu
 • Liczba zadziałań dla poszczególnych funkcji zabezpieczeniowych:
  Przeciążenie, PTC, utyk, zablokowany wirnik i przekroczony próg prądu ziemnozwarciowego
 • Licznik godzin pracy
 • Menu testowe

DOSTOSOWANY DO APLIKACJI SCADA

Komunikacja poprzez port szeregowy RS485 (Protokół Modbus RTU)

ZARZĄDZANIE KOMENDAMI

 • Start/Stop  (2 lub 3 linie), bez dodatkowych przełączników lub przycisków
 • Zdalny Start/Stop, uproszczone sterowanie i oszczędność kosztów

OPROGRAMOWANIE PBCom DO KOMUNIKACJI Z KOMPUTEREM PC

Funkcje zabezpieczeniowe

 • Przeciążenie z modelem cieplnym (pamięcią cieplną)
 • Przed wzrostem temperatury uzwojeń (poprzez czujnik PTC)
 • Asymetria faz i zanik fazy
 • Kolejność faz
 • JAM
 • Zablokowany wirnik
 • Ziemnozwarciowe nadprądowe niezależne
 • Ziemnozwarciowe nadprądowe zależne
 • Różnicowopradowe niezależne
 • Różnicowopradowe zależne
 • Podprądowe