GL - Pełne zabezpieczenie silnika

ZINTEGROWANA OCHRONA SILNIKA

 • Dla silników 3-fazowych od 1 do 630 A i powyżej
 • Przewody przekładane przez wewnętrzne przekładniki zabezpieczenia
 • Precyzyjna pamięć nagrzewania i studzenia silnika, odwzorowująca jego model cieplny
 • Szybkie wykrycie zaniku fazy (3 s), nawet przy minimalnym obciążeniu silnika
 • Optyczne wskazanie przyczyny zadziałania
Dla silników średniej i większej mocy, w różnorakich aplikacja takich jak pompy napowierzchniowe, kompresory, mieszalniki, wentylatory, przenośniki, dźwigi, chłodnie przemysłowe i w ogólności do ochrony wszystkich silników wymagających pełnej ochrony nadprądowej,
temperaturowej (poprzez czujniki PTC ) oraz przed zanikiem, asymetrią i niewłaściwą kolejnością faz.

Dostępnych 7 klas zadziałania pokrywa wszystkie cykle rozruchu i pracy silnika.

ODGL - ZEWNĘTRZNY MODUŁ SYGNALIZACYJNY

Dzięki zastosowaniu tego opcjonalnego wyposażenia, stan przekaźnika może być obserwowany a także dostępny jest manualny reset z zewnętrznego panelu sterowniczego.
Łatwy w instalacji (standard przycisku Ø22 mm). Nadaje się zwłaszcza do rozdzielnic silnikowych (MCC) oraz paneli sterowniczych.

OD-BG

Nr katalogowy: 12535.

Funkcje zabezpieczeniowe

 • Przeciążenie
 • Zanik i asymetria faz
 • Nadmierna temperatura
 • Kolejność faz

GL200 - Pełne zabezpieczenie silnika

ZINTEGROWANA OCHRONA SILNIKA

 • Dla silników trójfazowych o prądzie od 60 do 200 A bez konieczności stosowania zewnętrznych przekładników prądowych
 • Przewody przekładane przez wewnętrzne przekładniki zabezpieczenia
 • Precyzyjna pamięć nagrzewania i studzenia silnika, odwzorowująca jego model cieplny
 • Szybkie wykrycie zaniku fazy (3 s), nawet przy minimalnym obciążeniu silnika
 • Optyczne wskazanie przyczyny zadziałania

Funkcje zabezpieczeniowe

 • Przeciążenie
 • Zanik i asymetria faz
 • Nadmierna temperatura
 • Kolejność faz