GEN - Zabezpieczenie generatora

PRĄDOWE ZABEZPIECZENIE GENRATORA

  • Zabezpieczenie trójfazowych generatorów do 1000V
  • Wykorzystanie krzywych zadziałania w celu ochrony generatora przed przeciążeniami
  • Szeroki zakres prądowy zabezpieczanych generatorów do 2000A i powyżej
  • Rozróżnienie i sygnalizacja przyczyny zadziałania
  • Pamięć stanu cieplnego zarówno w stanie nagrzewania jak i chłodzenia

Zabezpieczenie typu GEN znajduje zastosowanie przy ochronie trójfazowych generatorów do 1000V i prądach do 2000A i powyżej, dając dzięki dobieranym krzywym doskonałe zabezpieczenie, pozwalając generatorowi pracować powyżej krzywej zniszczenia.

ODGEN - ZEWNĘTRZNY MODUŁ SYGNALIZACYJNY

Dzięki zastosowaniu tego opcjonalnego wyposażenia, stan przekaźnika może być obserwowany a także dostępny jest manualny reset z zewnętrznego panelu sterowniczego.
Łatwy w instalacji (standard przycisku Ø22 mm). Nadaje się zwłaszcza do rozdzielnic silnikowych (MCC) oraz paneli sterowniczych.

OD-BG

Nr katalogowy: 12545.

Funkcje zabezpieczeniowe

  • Przeciążenie
  • Zanik i asymetria faz