G EEx - Zabezpieczenie silnika ATEX

DLA PRACY W ŚRODOWISKACH WYBUCHOWYCH I NIEBEZPIECZNYCH

  • Certyfikaty dla użytkowania wg kat.3 – ATEX 94/9/EC
  • Dla silników 3-fazowych w sieciach do 1000 Vac
  • Prądy od 1,5 do 630 A i powyżej
  • Pamięć cieplna
  • Wskaźnik optyczny przyczyny zadziałania
Ten przekaźnik przeznaczony jest do silników EEx e o prądach do 630A i powyżej, które pracują w obszarach potencjalnie wybuchowych takich jak przemysł petrochemiczny, produkcja tworzyw, itp. Przekaźnik instalowany jest poza obszarem zagrożenia wybuchem.
Ex_PTB_Ex
CE_EX_II_G_EEx

Funkcje zabezpieczeniowe

  • Przeciążenie
  • Zanik i asymetria faz
  • Nadmierna temperatura
  • Kolejność faz