CBT – Panele dla pomp trójfazowych

POMPY TRÓJFAZOWE

  • Pamięć cieplna odzwierciedla cykle nagrzania i stygnięcia silnika
  • Automatyczny reset dla napełnienia studni, regulowany od 2 do 75 minut
  • Wskazanie przyczyny zadziałania
  • Przyłącze dla wyłącznika ciśnieniowego, sterownika itd.
  • Zawiera: bezpiecznik automatyczny 3P lub 3P+N, elektroniczne zabezpieczenie PF-R, stycznik, łącznik manewrowy
  • Wykonania w metalowej obudowie zawierają również woltomierz, amperomierz i miernik cosφ

Cosφ jest wartością cosinusa kąta fazowego pomiędzy napięciem a prądem pobieranym przez odbiornik elektryczny. Wartość ta oscyluje od wartości nieco poniżej 1 – dla silników pracujących pod pełnym obciążeniem do prawie 0 gdy występuje bieg jałowy (suchobieg) silnika.
Dlatego też, w przypadku spadku obciążenia, cosφ spada gwałtownie i w znaczący sposób. Spadek ten jest monitorowany przez przekaźnik PF-R, wbudowany w trójfazowe panele zabezpieczające firmy FANOX, powodując, że w momencie spadku wartości cosφ poniżej ustawionego progu, panel wyłącza pompę zapobiegając jej uszkodzeniu.