Redundantny Gateway Protokołów (PRP/HSR)

karta katalogowa


  • Rozwiązanie komunikacyjne dla sieci Smart

  • Wspierane protokoły

      IEC 61850, IEC 60870-5-101/103/104, DNP3 serial/TCP,

      Modbus RTU/ASCII/TCP, IEC 62056 - DLMS, IEC 61400, …

  • Wielofunkcyjność


Redbox

SIC-A działający jako Redbox umożliwia podłączanie sieci HSR z tradycyjnymi. W przypadku nadmiarowości PRP, SIC-A nie jest zdenominowanym Redboxem, byłby urządzeniem umożliwiającym integrację w 2 niezależne sieci poprzez 3-ci port Ethernetowy.


Bramka Protokołów (Gateway)

SIC-A jest w stanie komunikować się stosując komunikację szeregową RS-232 lub RS-485 z wieloma urządzeniami z protokołem szeregowym Master (Modbus, IEC69870-5-101, IEC60870-5-103, DLMS…) oraz udostępniać informację poprzez Ethernet z protokołem IEC 61850 lub IEC 60870-5-104.

W ten sposób, urządzenia pracujące z konwencjonalnymi protokołami mogą być integrowane w sieciach Ethernetowych o zaawansowanych protokołach


Redundantna Bramka Protokołów

Jest to efekt kombinacji funkcjonalności Bramki (Gateway) oraz redundancji HSR .

Przy takiej konfiguracji, SIC-A umożliwia integrację urządzenia stosującego komunikację szeregową w sieci redundantnej HSR z zaawansowanym protokołem IEC 61850 lub IEC 60870-5-104


Najpełniejsza topologia

2 SIC-A w swojej topologii Redbox umożliwiają połączenie sieci redundantnej HSR z inną siecią PRP.

Jest to użyteczna aplikacja pozwalająca współegzystować nowej sieci wewnątrz już istniejącej.

W ten sam sposób, SIC-A w swojej topologii Gatewaya PRP, mogłaby umożliwić zintegrowanie urządzeń szeregowych z konwencjonalnymi protokołami w sieci PRP z zaawansowanym protokołem Ethernetowym jak na przykład IEC61850, IEC 60870-5-104, itp.