SIA

Autonomiczny Przekaźnik Zabezpieczający


SIA-C SIA-D SIA-E
SIA-C

SIA-D

SIA-E


karta katalogowa

Autonomiczny Przekaźnik Zabezpieczający SIA


   Rodzina przekaźników SIA, obejmująca typy oznaczone jako SIA-C, SIA-E i SIA-D została opracowana dla ochrony strony wtórnej stacji transformatorowych i rozdzielczych. Funkcje zabezpieczeniowe obejmują zabezpieczenie nadprądowe bezzwłoczne i zależne (fazowe i ziemnozwarciowe) jak również wsparcie dla trybu pobudzenia zewnętrznego (temperatura, ciśnienie itp.) zależnie od wykonania.

   Funkcje zabepieczeniowe moga być aktywowane zarówno z panelu czołowego przekaźnika jak i poprzez połączenie komunikacyjne z programem SICom. Połączenie wszechstronnych nastaw i dostępnych krzywych zadziałania zgodnych z IEC umożliwia precyzyjne dostosowanie się do współpracujących urządzeń i osprzętu. Jedną z istotniejszych cech SIA-C i SIA-E jest wykorzystanie prądów roboczych linii do autonomicznego zasilania przekaźnika. Oznacza to eliminację potrzeby obsługi rozdzielnicy lub stacji transformatorowej. Nie są wymagane zewnętrzne źródła zasilania.

   Co więcej, znacznie uproszczone sa dzięki temu prace instalacyjne i konserwacyjne przy niekorzystnych warunkach. Wszystkie wykonania mogą być zasilane z zewnętrznej baterii umożliwiając w pełni funkcjonowanie urządzenia, włączając zadziałanie wskutek jakiejkolwiek usterki, jaka może nastąpić.


Zabezpieczenia nadprądowe
Funkcja 50P - zabezpieczenie nadprądowe bezzwłoczne fazowe (I>T)
Funkcja 50N - zabezpieczenie nadprądowe bezzwłoczne ziemnozwarciowe(Io>T)
Funkcja 51P - zabezpieczenie nadprądowe zależne fazowe (I>>T)
Funkcja 51N - zabezpieczenie nadprądowe zależne ziemnozwaciowe(Io>>T))

Zabezp. ziemnozwarciowe kierunkowe - Funkcja 67N
   Wykorzystuje napięcie ziemnozwarciowe jako zmienną polaryzacyjną opraz prąd ziemnozwarciowy jako zmienną roboczą. Jeśli funkcja kierunkowa jest odstawiona, funkcja 67N zachowuje sie tak samo jak 50N. Czas wyzwolenia biegnie od momentu gdy następujące warunki spełnione są równocześnie:
   - napięcie ziemnozwarciowe większe niż nastawione
   - prąd ziemnozwarciowy większy niż nastawiony
   - różnica faz prądu i napięcia ziemnozwarciowego jest taka, że prąd ziemnozw. pozostaje w zakresie roboczym

Wyłączenie zewnętrzne - Funkcja 49
   Jest to wejście bezpośredniego pobudzenia, zwykle skojarzone z zestykiem bimetalicznym będącym na wyposażeniu transformatora mocy, co służy jako zabezpieczenie rezerwowe w stosunku do funkcji prądowych. Dla spełnienia funkcji rzeczywistego zabezpieczenia rezerwowego, wejście to nie jest związane z procesorami przetwarzającymi. Oznacza to, że procesory nie odczytują stanu wejścia i nie wyzwalają wybijaka, lecz wejście działa bezpośrednio na pobudzenie, pozostając w gotowości zawsze, gdy tylko przekaźnik jest zasilany. To wejście jest specjalnie zabezpieczone przed zakłóceniami elektromagnetycznymi.

Powrót