PBM-B

informacja techniczna

System Zarządzania Silnikiem

PBM

Instrukcja użytkownika
PBM-H
 
Funkcje zabezpieczeniowe
 • Przeciążenie (z pamiecią cieplną)
 • Asymetria i zanik faz (analiza prądowa)
 • Kolejność faz
 • JAM, utknięcie silnika
 • Blokada wirnika
 • Ziemnozwarciowe (bezzwłoczne)
 • Ziemnozwarciowe (zależne)
 • Przegrzanie (PTC)
 • Niedociążenie
 •  
  Komunikacja
 • ModbusRTU w standardzie
 •  
  Dane operacyjne
 • Stan silnika (analiza prądu pobieranego przez silnik)
 • Prąd fazowy
 • Stopień asymetrii
 • Wzrost temperatury
 •  
  Dane diagnostyczne
 • Infirmacja o usterkach
 • Wartość prądów przy poprzednich wyłączeniach
 • Przyczyny wyłaczeń
 •  
  Dane serwisowe
 • Liczba godzin pracy silnika
 • Liczba startów zatrzymań
 • Liczba wyłaczeń wskutek przeciążeń
 • Różne tryby resetów
 • Pamięć cieplna i model cieplny
 •  
  Zasilanie
  110/230 Vac
  24Vdc
  Częstotliwość
  50 / 60 / zmienna (45-65) Hz
  Zakres prądowy
  0.8-6A - PBM-B1
  4-25A - PBM-B5
  >25A - PBM-B1 + 3xCT ../1
  >25A - PBM-B5 + 3xCT ../5
  Wejścia
  1 x czujnik PTC
  1 x przekładnik toroidalny (zab. ziemnozwarciowe)
  1 x wejście dwustanowe 24Vdc
  Wyjścia
  2 x zestyki NO-NZ
   
  Schemat Podłączeń

  Diagram połaczeń
   
  Wymiary (mm)

  Wymiary PBM
   

  SYSTEM PBM
  Wymiary PBM
   
   
   
   
  PBM-H

  Wyswietlacz PBM-H

 • Wyswietlacz LCD: 20x2 alfanumeryczny
 • Klawiatura: 9 przycisków
 • Złącze RJ45: połączenie z PBM-B
 • PBM-V

  Moduł napięciowy PBM-V

 • Nad- / podnapięcie
 • Asymetria i zanik fazy (pomiar napięcia)
 • Niewłaściwa kolejność faz (napięcia)
 • Nad- / podczęstotliwość
 • Współczynnik mocy (cos fi)
 • Moc czynna i bierna
 • PBM-V

  Moduł we/wy PBM-D

 • PMB-D1 - wyjścia: 3NO + 1NZ, wejścia: 3
 • PMB-D2 - wyjścia: 4NO, wejścia: 3
 • PMB-D3 - wyjścia: 4NZ, wejścia: 3


 • Powrót