Szczegó³owe parametry wymiarowe
Ostatnia aktualizacja: czwartek, 14 lipca 2005

Dane gabarytowe

C, H*
GL, P, PF, G, BG, GEN, U3P*, U3N*
OD
S, ST, STD, U1D, U1M, MT, T
ELR-A
ELR-B, ELR-C
MTR-10
ELR-T, CT-1
EMM
wy³±cznik typ M


C, H*

(8kB)Porót do menu


GL, P, PF, G, BG, GEN, U3P*, U3N*

(8kB)Porót do menu


Modu³ sygnalizacyjny OD

(9kB)Porót do menu
S, ST, STD, U1D, U1M, MT, T

(6kB)Porót do menu


ELR-A

(7kB)Porót do menu


ELR-B, ELR-C

(7kB)Porót do menu


MTR-10

(7kB)Porót do menu


ELR-T, CT-1

(13kB)
  A B C D E F G H
ELR-T60 60 100 60 110 47 70 60 50
ELR-T110 110 150 110 160 70 70 60 50
CT-1/35 35 100 60 110 47 50 43 30
CT-1/60 60 100 60 110 47 50 43 30
CT-1/80 80 150 110 160 70 50 43 30
CT-1/110 110 150 110 160 70 50 43 30
CT-1/160 160 280* 260* 280 140 - - 50
CT-1/210 210 - 280** 311** - - 240** 35Porót do menu


EMM

(7kB)Porót do menu


Wy³±cznik silnikowy M

(28kB)Porót do menu


Powrót do poprzedniej strony