Najczęstsze zastosowania
Ostatnia aktualizacja: czwartek, 20 marca, 2003

Aplikacje

Przemysł

Przekaźniki FANOX do zabezpieczeń silników i generatorów instalowane są w wielu obszarach przemysłu, w szczególności:

- OEM (Original Equipment Manufacturers)
- przemysł chemiczny i petrochemiczny
- kamieniołomy, żwirownie i cementownie
- stalownie i huty
- przemysł samochodowy
- oczyszczalnie
- stacje uzdatniania i dystrybucji wody
- kopalnie
- przemysł spożywczy
- przemysł stoczniowy
- przemysł cukrowniczy
- przemysł drzewny
- dźwigi i windy
- wytwarzanie energii, ciepłownie
- HVAC (urządzenia klimatyzacyjne, wentylacyjne i grzewcze)

Instalacje

Poniższe zestawienie ukazuje najczęstsze zastosowania przekaźników FANOXa:

- sterownie silnikowe
- zabezpieczenia silników w obszarach zagrożonych wybuchem i niebezpiecznych.
- pompy głębinowe i naziemne
- kompresory
- wentylatory i suszarki
- przemysłowe chłodnie i klimatyzatory
- wirówki
- prasy
- dźwigi, windy i podnośniki
- inne urządzenia dźwigowe
- oprzyrządowanie
- napędy przenośników
- młyny i kruszarki
- generatory i alternatory

Powrót